ODC

Wat is ODC?

Het Odin Development Compass (ODC) is een uniek meetinstrument dat zelfinzicht geeft en succesvol maakt. De succesfactor berust op het unieke karakter van de ODC, die het mogelijk maakt om onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Daarmee is de ODC de enige assessmenttool die de natuurlijke kracht van de deelnemer gefundeerd aantoont. De ODC-meting geeft zeer specifieke handvatten om succesvolle authenticiteit te ontwikkelen in werk en privé. Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en validatie door Odin company. De betrouwbaarheid van de ODC is volgens gangbare maatstaven 84%.

Kruispunten

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. Ben je écht geschikt voor die positie? Is die volgende stap een goed idee? Waarom loopt jouw favoriete medewerker hier vast? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Vormen deze twee managers wel de juiste match om dit veranderingsproces te leiden? De ODC-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen.

Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar. De ODC meting biedt:

  • een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
  • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
  • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
  • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
  • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Hoe ziet de ODC meting eruit?

Je ontvangt via de email een inlogcode waarmee je kan inloggen op de website van de ODIN Company en de vragenlijst kan invullen. Dit duurt ca. 10 minuten. De meting is de enige in zijn soort die behalve van tekst ook uitgaat van afbeeldingen om de drijfveren en de competenties in beeld te brengen. Zowel jouw persoonlijke bewuste als jouw persoonlijke onbewuste worden hiermee in kaart gebracht.