De stem is de verbinding met je ziel, aldus Annet. Annet Vervoort is stembevrijder.

Jan Kortie is de grondlegger van stembevrijding. Hij ontwikkelde in de loop van de afgelopen 30 jaar een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen en schreef daar ook een boek over, getiteld Jouw ziel wil zingen.

Daarover gaat stembevrijding. Het is een fascinerend proces, je stem is een zeer persoonlijk en dus kwetsbaar instrument. Wat je al sprekend tegenkomt staat niet los van wat er zich verder in je leven afspeelt. Je kunt jezelf verrijken als je je daarbij opent voor wat er oprecht in jou leeft. En je kunt je leven verrijken als je je stem loslaat in datgene wat hij het liefste doet: vrijmoedig zijn.

Annet is opgeleid door Jan Kortie en laat je eigen geluid horen, wie je bent, waar je vandaan komt, wat je laat horen (en zien). Elk mens laat een geheel eigen geluid horen. Misschien verlegen, blij, verdrietig, mooi, geschrokken, ontroerd, verheugd. Maar het is óns lied, het vertelt hoe het op dat ene moment met ons is. Dit is essentieel bij stembevrijding: het kan alleen gaan over het moment zélf. De stem haalt je uit je hoofd. Annet reikt je middelen en oefeningen aan om te komen waar je stem wil zijn: bij zich-zelf, bij jou-zelf.  En natuurlijk een paar fraaie tips om de stem van jouw coachee in te zetten.

Spannend hoor.

Annet komt op 3 december de hele dag. Kost € 295,=

Gelijk aanmelden?

14 + 5 =