DISC

Ook altijd al benieuwd geweest welk type mens je bent, en, niet minder interessant, welke type mens je collega is?

Ook altijd al benieuwd geweest hoe je dan communiceert met je collega?

Wat is DISC®

DISC® geeft een Persoonlijke Profiel Analyse waardoor je snel inzicht krijgt in je sterke en zwakke kanten. Je leert jezelf en anderen beter te begrijpen. Ik gebruik DISC als instrument voor het trainen van teams en voor personal coaching.

Door DISC® krijg je beter inzicht in waarom je handelt zoals je handelt. Je leert jezelf én anderen beter begrijpen. Je krijgt inzicht in je eigen profiel én in het profiel van uw partner, vrienden, collega’s. Onderling begrip en communicatie wordt sterk verbeterd.

Dynamisch

Leer te begrijpen wie jezelf bent en wie de ander is. En ga de taal van de ander spreken om goed te kunnen communiceren. Idealiter doe je dat in een dynamische geleide omgeving, bijvoorbeeld onder leiding en coaching van mij. Ik zorg er namelijk voor dat je in beweging komt en je grens gaat verleggen.

Ik doe dat in speciale workshops voor teams. Ze duren niet meer dan drie uur, dat is lekker kort en dat is goed. Ze zijn heel inter-actief (iedereen is voortdurend bezig), amusant (er wordt veel gelachen) en uiterst effectief (deelnemers leren te luisteren naar elkaar). En in de veilige omgeving van de workshop is de belangrijkste opbrengst: deelnemers leren elkaars taal te spreken. Die opbrengst neem jij mee naar huis en heeft voor jou en jouw team blijvende waarde.