Sterven en rituelen.

Sterven en rituelen. Donderdag 16 april 2015 is er in UMCG Groningen een symposium over ‘Spiritualiteit en Sterven’ Antropoloog Eric Venbrux spreekt er over het Tibetaans stervensproces. Volgens de Tibetanen is het stervensproces een stappenplan naar het heldere licht van de dood waarbij, indien zonder angst doorlopen, een transformatie optreedt naar een diep inzicht in het wezen der dingen. De dood is een algemeen menselijk verschijnsel. Rondom de dood formuleren wij  wat wij belangrijk vinden in het leven. Of anders gezegd de dood zorgt ervoor dat we leven. Hoe heb jij je leven...

De dood van een klokkenluider

Vanmorgen de Zembla uitzending over de wantoestanden bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, weer eens over me heen laten komen. Deze NZA waakt over ons belastinggeld dat voor de zorg is bestemd. Ze zorgen zelf echter niet zo goed voor hun personeel. Een van hen, Arthur Gotlieb, kaartte mistoestanden binnen de organisatie aan, werd weggehoond door leidinggevende en pleegde op 22 januari 2014 zelfmoord (dit in kort bestek). De NZA bleek absoluut niet integer en vooral onveilig voor de medewerkers. TNO schat dat ongeveer tweehonderd mensen per jaar zelfmoord plegen door slechte omstandigheden op het werk (pesten, intimidatie, verwaarlozend management). Hoe staat het bij jou op het...