0651149552 info@peterketel.nl

imgresRene Gude is overleden. Filosoof. En aanhanger van Epicurus (341 – 270 v. Chr.) die destijds al beweerde dat we niet zozeer reageren op een situatie zelf maar hoe we over die situatie denken.  Gude verwoordde het als volgt: “Doodsangst  is iets kunstmatigs dat mensen elkaar aanleren. Wil je af van je doodsangst dan moet je de kracht van het idee over de dood wegnemen. Je moet dus de ideeën bestrijden en niet de realiteiten. Doodgaan is pas bedreigend als je daar een massieve, door jouzelf, met paniek geladen waarde aan toekent.”  Hoe bedreigend is de dood voor jou?