0651149552 info@peterketel.nl

imgresGiphart schrijft over vijf spijtgevoelens van stervenden, over de moed om je eigen leven te leiden en niet het leven dat anderen je proberen op te leggen, over dat je altijd wel heel hard gewerkt hebt, over dat je niet in staat was om je gevoelens te uiten, over dat je wat meer contact had moeten houden met je vrienden en dat je jezelf wat meer toe had moeten staan om gelukkig te zijn. Mijn moeder zei vroeger altijd dat lieve koekjes niet gebakken worden.  Beatrijs Rjtsema is het daarmee eens en vind die spijtgevoelens allemaal onzin, alsof je in je leven toewerkt naar het doodgaan en er een toegewijde afsluiting mogelijk zijn. In het leven zelf echter werk je voortdurend met zwenkende prioriteiten.  Niks  waardige closure dus. Mensen sterven even slordig en onoplettend als ze leven. Heb jij ook spijtgevoelens?